KODUKORD JA ÜHISED KÄITUMISJUHISED

Kinnitatud hoolekogu elektroonilise koosoleku otsusega 09.09.2020

  • Kontaktid lasteaia töötajatega ja lastevanematel omavahel on lühiajalised ja kehtib reegel 2+2. Pikemad jutuajamised saab läbi viia õues.
  • Lapsevanem annab lapse üle garderoobis, rühmatuppa ei sisene (va erandjuhud pisikeste rühmas kui toimub harjutamine)
  • Lasteaeda sisenemiseks ja väljumiseks kasutame järgmisi teid: II korruse rühmad: Mõmmi ja Lepatriinu – mänguväljakupoolne uks; I korruse rühmad: Mesimumm ja Sajajalgne –lasteaia peauks.  Erandiks on pered, kus lapsed käivad nii I kui II korruse rühmades. Sellisel juhul kasutab lapsevanem ainult ühte kindlat sissepääsu.
  • Täidame koos hügieenireegleid: lasteaeda jõudes peseb laps kohe käed (kui vaja teeb lapsevanem seda koos lapsega); välisjalanõudele kasutame enne sisenemist uksematti.
  • Haigustunnustega lapsevanem lasteaeda ei tule (kahtluse korral kasuta maski).

KUI LAPS JÄÄB HAIGEKS?

  • Haigustunnustega laps lasteaeda EI TULE. Kui laps haigestub lasteaias, teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat ja laps saadetakse esimesel võimalusel koju.
  • Nohune laps on haigestudes vähemalt esimesed 3 päeva kodune. Kui selle aja jooksul ei esine lisasümptomeid, laps tunneb ennast hästi ning on energiline,  võib laps, lapsevanema otsusega, naasta lasteaeda (kui laps tunneb ennast hästi, kuid nina „jookseb nagu mahlakask“, siis veel lasteaeda ei tule). Lapsevanema otsus peab olema vastutustundlik ja hoolega  läbi mõeldud.
  • Allergilise nohu korral saab tõendi perearstilt (kui on diagnoositud allergia).
  • Hooajalise viiruse korral, st. nohu/kurguvalu/palaviku/köha kombinatsiooni puhul tuleb pöörduda perearsti poole, kes annab soovituse protseduuride ja isolatsiooni vajalikkuse osas lähtuvalt konkreetsest lapsest ja olukorrast.
  • Palavikuga haigusest peab olema vähemalt 48h möödas enne lasteaeda naasmist.

NB! Olude muutumisel muutuvad ka juhised!

Jälgi INFOT RÜHMAS, Eliisis ja kodulehel!

Loe lisaks:

KODUKORD JA ÜHISED KÄITUMISJUHISED