Nii see kord algas. Ehitustöödega aastal 1967 ja avamisega 12. veebruaril 1968. aastal.
Aegade jooksul on see maja elanud üle nii mõnedki muutused nimes ja töökorralduses.
Alljärgnevalt veidi kronoloogiat ja lühidalt meie ajaloost:

1968 – 1988 Viljandi EPT Ramsi Lastepäevakodu
1988 – 1992 Viljandi EPT Ramsi  Lastepäevakodu “Taruke”
1985  Avati maja uus (kahekordne ) osa
1986 – 1992 Majas töötas lisaks lasteaiale 1. klass ( 6-aastastele lastele) Raudna 9- kl. Kooli filiaalina.
1992 – 2011 Ramsi Lasteaed – Algkool
( alates 01.09.2002 on algkool 3-klassiline )

1. september 2011 – 30. juuni 2015 Ramsi Lasteaed-Kool

1. juuli 2015 – Ramsi lasteaed “TARUKE”

26.07.2016 – paigaldati nurgakivi Ramsi lasteaia uuele liginullenergiahoonele. Valmimisaeg november 2017.a.

Oli aasta 1968. Ramsil avati uus ja ilus lasteaed. Juhataja Edda Põru sai ehitajatelt tol ajal traditsioonilise suure puust võtme.
Võti avab uksed – seda teab meist igaüks. Ja uksi, mida avada ja sulgeda, on oi kui palju.
Meie maja on justkui kaks korda sündinud. 17 aastat hiljem, ehk 1985 aastal valmis juurdeehitus, sest lapsed ei mahtunud enam varem ehitatusse kuidagi ära. Meie majas on lasteõnne ikka jätkunud. On olnud aastaid, kus lasteaias oli 5 rühma. Kui juurdeehitust alles plaaniti asus üks lasteaiarühm majas nr. 32 – kolmetoalises korteris. Kena ja uus hooneosa andis lastele palju valgusküllaseid ning lahedaid mänguruume. Maja sai ka suure saali, mis on tõesti avar ja mahutab pidude ajal nii esinejad, kui ka rohkearvulise vaatajaskonna. Üks põnevamaid  osi suurest ehitusest jäi kahjuks lõpetamata – bassein ja talveaed ootavad helgemaid aegu siiani.
Meil on oma ajalugu, omad inimesed, kes on koos seda lugu teinud. Nende paljude aastate jooksul on olnud nii tulijaid, kui ka minejaid – igal oma “nägu”, kuid on ka palju, tõesti palju kauaaegseid töötajaid.

40-ndaks sünnipäevaks valmis esitlus pildis ja sõnas. Vaadata saab siit!

30. juunil 2015 lõpetab tegevuse Ramsi kool. Viimane koolikell kajab selles majas 5. juunil 2015.

Alates 1. juulist 2015 on asutuse nimetuseks “Ramsi Lasteaed Taruke” ja tegutseme edasi 4-rühmalise lasteaiana.

Alates 1. augustist 2017 on meil uus maja! Ametlik avamine toimus 10. oktoobril 2017.a.

Lühike ülevaade lasteaia valmimise loost järgnevas videos