Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastast:

Viljar Lohu – esimees, lastevanemate esindaja (Mõmmi)

Kätlin Küttä – lastevanemate esindaja (Mõmmi)

Maria Uuemäe – lastevanemate esindaja (Mesimumm)

Madis Rebane – lastevanemate esindaja (Sajajalgne)

Timo Tooming – lastevanemate esindaja (Sajajalgne)

Rustam Romantšuk – lastevanemate esindaja (Lepatriinu)

Monika Sülla – õpetajate esindaja

Hellar Mutle – lasteaia pidaja esindaja

 

Alus: 

 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/18  “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”