Hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal kinnitamisel

Varasem koosseis:

Liis Lääts –  hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja  (Sajajalgsed)

Kontakt: liis.s2rg@gmail.com

Kätlin Küttä – hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja (Mõmmi)

Kontakt: katlin.kutta@gmail.com

Maria Uuemäe –  lastevanemate esindaja (Mesimumm)

Rustam Romantšuk – lastevanemate esindaja (Lepatriinu)

Merike Rannala – õpetajate esindaja

Viljar Lohu – lasteaia pidaja esindaja

 

Alus: 

 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/18  “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”