Hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastast:

Viljar Lohu – esimees, lastevanemate esindaja (Mõmmi)

Maili Okas – aseesimees, lastevanemate esindaja (Lepatriinu)

Dhea Anijärv – sekretär, lastevanemate esindaja (Mesimumm)

Madis Rebane – lastevanemate esindaja (Sajajalgne)

Timo Tooming – lastevanemate esindaja (Sajajalgne)

Rustam Romantšuk – lastevanemate esindaja (Lepatriinu)

Monika Sülla – õpetajate esindaja

Hellar Mutle – lasteaia pidaja esindaja

 

Alus: 

Viljandi Vallavalitsuse 17.10.2018 korraldus nr 2-3/949 “Ramsi Lasteaia “Taruke” hoolekogu koosseisu kinnitamine”

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/18  “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”