Hoolekogu koosseis 2020.a.

Viljar Lohu – hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja

Kontakt: viljar.lohu@gmail.com

Kätlin Küttä – aseesimees, lastevanemate esindaja (Mõmmi)

Kontakt: katlin.kutta@gmail.com

Maria Uuemäe – sekretär, lastevanemate esindaja (Mesimumm)

Timo Tooming – lastevanemate esindaja (Sajajalgne)

Rustam Romantšuk – lastevanemate esindaja (Lepatriinu)

Monika Sülla – õpetajate esindaja

Hellar Mutle – lasteaia pidaja esindaja

 

Alus: 

 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/18  “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”