Õppekava saadaval lasteaias ja Eliisi keskkonnas.

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse tunnustus 2022.

Ettevõtliku lasteaia BAASTASE 2023

LASTEAED VÕRGUSTIKES: