Hetkel kehtiv versioon saadaval lasteaias ja Eliisi keskkonnas.

 

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse tunnustus 2022.

LASTEAED VÕRGUSTIKES: