Direktor Maret Tamme 
Vastuvõtt kokkuleppel
Mobiil 53015191

Logopeed Lea Mengel
E, T ja K kell 9.00 – 13.00