RAMSI LASTEAED “TARUKE”
OTSIB  OMA MEESKONDA
LASTEAIAÕPETAJAT
koormusega 1,0 ametikohta. Tööle asumine  16.10. 2023.a.
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on:
kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Konkursil osalemiseks saata sooviavaldus/motivatsioonikiri,
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 29. septembriks 2023.a. meiliaadressil maret.tamme@taruke.ee
Lisainfo telefonil 4340325 või 53015191 (Maret Tamme)

Oleme  aastast 2022 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õdede õppekava praktikabaasiks.

01.01.2022-30.11.2023 toimunud praktikate juhendamist rahastab Sotsiaalministeerium

Projekti nimi: „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude
leevendamiseks“; „Projekt 6. Arstid ja õed tervishoidu“

 

RAMSI LASTEAED “TARUKE”
OTSIB KIIRESTI OMA MEESKONDA
LASTEAIAÕPETAJAT
koormusega 1,0 ametikohta. Tööle asumine  29.08. 2023.a.
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on:
kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Konkursil osalemiseks saata sooviavaldus/motivatsioonikiri,
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 18. augustiks 2023.a. meiliaadressil maret.tamme@taruke.ee
Lisainfo telefonil 4340325 või 53015191 (Maret Tamme)