INFO Viljandi Vallavalitsuselt

Koolieelsed lasteasutused

Alates 18. mai 2020 taastub Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes tavapärane toimimine.

Tähelepanu pöörata:

·      lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi;

·      lasteaias töötavad ainult terved töötajad;

·      laste üleandmine toimub väljaspool lasteaia ruume;

·      lasteaia töötajad kontrollivad igal hommikul lapsevanema juuresolekul kontaktivaba termomeetriga kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult;

·      lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata;

·      lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkustohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues.

 

Valla lasteaedades sellel kevadel tavapäraseid lõpuüritusi (sh väljasõidud) ei toimu, lõpetamisi on võimalik korraldada paindlikult, lähtudes toimumise hetkel kehtivatest reeglitest.

NB! Lisaks on ka lasteaiasiseselt kehtestatud mõned käitumisnormid ja -reeglid, millest palume kinni pidada:

  • lasteaeda tulemisest palume teavitada 1-2 päeva ette, saates sõnumi ELIISIS oma rühmale. Sõnumisse märkida kuidas laps hakkab lasteaias käima (kui graafiku alusel jms), samuti lasteaia kasutamise kellaajad (vastuvõtmise sujuvamaks korraldamiseks).
  • lasteaeda tulevad ainult terved lapsed ja ka lapse pere peab olema terve.  Kui lapse peres on haigestunuid (COVID-19, gripp, ülemiste hingamisteede  jm nakkushaigused), siis laps lasteaeda ei tule.

Viljandi vald leevendab piiranguid!

Alates 24. aprillist avab Viljandi vald mänguväljakud, spordirajatised ja discgolfi rajad, kuid sellele vaatamata peavad inimesed seal täitma Vabariigi Valitsuse kehtestatud 2+2 reeglit. Viimast ettekirjutust ei tohi kindlasti unustada, kuna vastasel juhul võib olukord jälle halveneda.

“Viljandi vald oli otsuses kitsendada sportimisvõimalusi resoluutsem kui riik. Praegu saab tõdeda, et Viljandi vallas on võrreldes teiste piirkondadega kroonaviirusesse nakatunute arv väikem, mis andiski lõpliku tõuke antud otsuseks. Loomulikult peab tänama inimesi mõistva suhtumise eest, kuna situatsioon on olnud meile kõigile väljakutsuv. Tasub meeles pidada, et 2+2 reegel siiski kehtib ning loodan, et pingutame ühiselt edasi hetkeni, kuniks koroonaviirus on seljatatud, ” sõnas Viljandi vallavanem Alar Karu.

Uudis:

https://www.viljandivald.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/KohuNQip7InQ/content/id/27479130?redirect=https%3A%2F%2Fwww.viljandivald.ee

LASTEAED JA ERIOLUKORD – MEELESPEA LAPSEVANEMATELE !

  • Hetkel on lasteaias käimine AINULT VAJADUSPÕHINE! Esmalt peame tagama lasteaiakoha politseinikele, meditsiinitöötajatele ja teistele kelle tööl käimine on vältimatu! Vältimatust ja vajaduspõhisest soovist andke teada lasteaia direktorile taruke@taruke.ee või tel 53015191 või oma rühma telefonile. Lisada tuleb lapsevanemate töö- ja ametikoht.
  • Lasteaeda tulevad ainult TERVED LAPSED! Vähimategi haigustunnustega last lasteaeda EI TOHI TUUA sh nohu, köha jms.
  • Lapsevanematel jt võõrastel isikutel lubatud lasteaeda siseneda, laste üleandmine-vastuvõtmine toimub lasteaeda sisenemata peaukse juures. SAJAJALGSETE UKSEKELL!
  • Teised maja uksed ja väravad on suletud!
  • Töötab üks valverühm ja nii jääb kuni eriolukorra lõpuni!
  • Kõik, kes eriolukorra tõttu on kodus, vabastatakse kohamaksust!

Meie e-keskkond ELIIS aitab teid kodus lastega tegelemisel. Lasteaiaõpetajad annavad teile häid mõtteid ja nõuandeid koos tegutsemiseks ja õppimiseks. Nädalaplaanid ja päevakirjeldused on lapsevanematele nähtavad ja nii saavad ka lasteaialapsed osaleda nn distantsõppes.

ELIISI kasutajakonto loomine on lihtne. Palun leidke see aeg ja tehke endale konto, kes seda veel teinud ei ole. Nii jõuab info samaaegselt kõigile.

PÜSIGE KODUS JA OLGE TERVED!