RAMSI LASTEAED “TARUKE”
OTSIB KIIRESTI OMA MEESKONDA
LASTEAIAÕPETAJAT
koormusega 1,0 ametikohta. Tööle asumine  29.08. 2023.a.
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on:
kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Konkursil osalemiseks saata sooviavaldus/motivatsioonikiri,
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 18. augustiks 2023.a. meiliaadressil maret.tamme@taruke.ee
Lisainfo telefonil 4340325 või 53015191 (Maret Tamme)

“ Koostöine õppimine ja nüüdisaegne õpikäsitus õuesõppe toel“

2023. aasta augustikuu kahel päeval saavad Viljandimaal Männiku Metsatalus kokku 41 lasteaiaõpetajat sh 10 õpetajat Tarukese lasteaiast.

Projekti eesmärgiks on tuua ühiseks õppimiseks kokku Viljandi valla viie eriilmelise
haridusasutuse lasteaednikud. Koos õppides omandatakse õuesõppe olemuse
põhitõed ja metoodilised alused. Koostöise õppimise tulemusena pannakse alus
lasteaedade õueõppe kogukonna moodustamisele. Ettevõtlike lasteaedadena oleme
orienteeritud ümbritseva keskkonna hoidmisele ja säästmisele.