Oleme  aastast 2022 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õdede õppekava praktikabaasiks.

01.01.2022-30.11.2023 toimunud praktikate juhendamist rahastab Sotsiaalministeerium

Projekti nimi: „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude
leevendamiseks“; „Projekt 6. Arstid ja õed tervishoidu“