“ Koostöine õppimine ja nüüdisaegne õpikäsitus õuesõppe toel“

2023. aasta augustikuu kahel päeval saavad Viljandimaal Männiku Metsatalus kokku 41 lasteaiaõpetajat sh 10 õpetajat Tarukese lasteaiast.

Projekti eesmärgiks on tuua ühiseks õppimiseks kokku Viljandi valla viie eriilmelise
haridusasutuse lasteaednikud. Koos õppides omandatakse õuesõppe olemuse
põhitõed ja metoodilised alused. Koostöise õppimise tulemusena pannakse alus
lasteaedade õueõppe kogukonna moodustamisele. Ettevõtlike lasteaedadena oleme
orienteeritud ümbritseva keskkonna hoidmisele ja säästmisele.