INFO Viljandi Vallavalitsuselt

Koolieelsed lasteasutused

Alates 18. mai 2020 taastub Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes tavapärane toimimine.

Tähelepanu pöörata:

·      lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi;

·      lasteaias töötavad ainult terved töötajad;

·      laste üleandmine toimub väljaspool lasteaia ruume;

·      lasteaia töötajad kontrollivad igal hommikul lapsevanema juuresolekul kontaktivaba termomeetriga kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult;

·      lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata;

·      lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkustohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues.

 

Valla lasteaedades sellel kevadel tavapäraseid lõpuüritusi (sh väljasõidud) ei toimu, lõpetamisi on võimalik korraldada paindlikult, lähtudes toimumise hetkel kehtivatest reeglitest.

NB! Lisaks on ka lasteaiasiseselt kehtestatud mõned käitumisnormid ja -reeglid, millest palume kinni pidada:

  • lasteaeda tulemisest palume teavitada 1-2 päeva ette, saates sõnumi ELIISIS oma rühmale. Sõnumisse märkida kuidas laps hakkab lasteaias käima (kui graafiku alusel jms), samuti lasteaia kasutamise kellaajad (vastuvõtmise sujuvamaks korraldamiseks).
  • lasteaeda tulevad ainult terved lapsed ja ka lapse pere peab olema terve.  Kui lapse peres on haigestunuid (COVID-19, gripp, ülemiste hingamisteede  jm nakkushaigused), siis laps lasteaeda ei tule.